20 Lis 2020

Za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo zrealizovat a dokončit projekt ,,Vybudování nové zóny aktivního odpočinku a obnova stávajícího dětského hřiště“.

0 Comment

        Projekt „Vybudování nové zóny aktivního odpočinku a obnova stávajícího dětského hřiště“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Z důvodu velmi špatného a nevyhovujícího stavu dětského hřiště se zastupitelstvo obce rozhodlo k jeho opravě a vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy.

Dne 31. 10. 2020 byla realizace obou hřišť dokončena a firma MONOTREND, s. r. o. předala dílo obci k užívání. 

 

     

                                                    

 

[top]