10 Zář 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

0 Komenářů

Obec Plužná, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyzývá tímto v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadáván veřejných zakázek k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Projektové práce a inženýrská činnost – Výstavba a rekonstrukce chodníků Plužná“

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

 

[nahoru]