30 Srp 2018

Vyhlášení záměru obce Plužná prodat část pozemku p.č. 394/1 v kat. území obce Plužná

0 Komenářů
[nahoru]