24 Čvc 2020

Výběrové řízení – Městys Bezno

0 Comment

V E Ř E J N Á   V Ý Z V A
Městys Bezno, jako územně samosprávný celek, v souladu s ustanovením § 6 zákona číslo
312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tímto oznamuje
vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovního místa zaměstnance – úředníka územního samosprávného celku
na pozici referent stavebního úřadu – zde

[top]