06 Dub 2020

Váš nový územní plán – žádost o spolupráci

0 Komenářů

Vážení obyvatelé,
firma Atelier M.A.A.T., s. r. o. bude pro naši obec zpracovávat nový územní plán. A protože Vás nemůžeme kvůli současnému omezení osobního kontaktu pozvat na původně plánovanou pracovní besedu, prosíme Vás o spolupráci následující formou.
Pro každou domácnost jsme připravili pracovní mapu (kterou v následujících dnech naleznete ve svých schránkách). Jsou zde vyznačeny základní věci jako katastrální mapa, vrstevnice, aktuální zastavěné území, funkční plochy vybarvené dle využití (lesy, louky, pole, komunikace apod.).
Chceme Vás požádat o to, abyste do map zakreslili všechny podstatné záležitosti (v pravém horním rohu je návod, co všechno
nás zajímá). Nebojte se do map kreslit, psát a značit cokoliv Vás napadne. Vaše připomínky a podněty mohou tvorbu územního
plánu výrazným způsobem ovlivnit. Výsledky budou anonymní.

Zakreslené mapy prosím vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu Plužná do 15. dubna 2020.

V případě dotazů se můžete obrátit na kontakty uvedené níže.
Děkujeme. Vážíme si Vašeho času a ochoty.
Starostka obce Plužná, Kateřina Macounová
(tel. 724 186 488, ou.pluzna@tiscali.cz)
Atelier M.A.A.T., s. r. o., Ing. arch. Martin Jirovský, Monika Juráčková
(tel. 739 334 745, monika.jurackova@upmaat.cz) 

– mapa na besedu_610x750 – ZDE

[nahoru]