04 Led 2021

Úhrada místních poplatků v roce 2021

0 Comment

Místní poplatek za svoz odpadu .. 500,- Kč za osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu či vlastnící stavbu k bydlení či rekreaci

Místní poplatek za psa…………….100,- Kč za psa chovaného v domě

                                                         200,- Kč za psa chovaného v bytovém domě         

Lze platit hotově v úředních hodinách (každé pondělí od 18-20 hodin) popř. převodem na účet číslo 33626181/0100, variabilní symbol je vždy číslo popisné Vašeho domu. Poplatek za svoz odpadu a za psa je nutné uhradit zvlášť.

Vzhledem k aktuální situaci upřednostňujeme bezhotovostní platbu, známku si po připsání na náš účet můžete vyzvednout v úředních hodinách na OÚ, kde budete přednostně obslouženi, nebo Vám známka po předchozí telefonické domluvě (724186488) bude doručena na adresu.

Nová známka musí být na popelnici vylepena nejpozději k 31. 1. 2021, kdo nebude mít po tomto datu vylepenou známku s rokem 2021 nebude mu popelnice vyvezena.

(výjimky, osvobození apod. najdete na www.pluzna.cz → Obecní úřad → Vyhlášky obce → Závazná vyhláška obce Plužná č. 2/2019 o místních poplatcích“)

[top]