06 Led 2020

Úhrada místních poplatků v roce 2020

0 Comment

Úhrada místních poplatků v roce 2020

Místní poplatek za svoz odpadu ……………… 500,- Kč za osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu či vlastnící stavbu k bydlení či rekreaci

Místní poplatek za psa…………   100,- Kč za psa chovaného v domě

                                                        200,- Kč za psa chovaného v bytovém domě         

Lze platit hotově v úředních hodinách (každé pondělí od 18-20 hodin)

popř. převodem na účet číslo 33626181/0100, variabilní symbol je vždy číslo popisné Vašeho domu. Poplatek za svoz odpadu a za psa je nutné uhradit zvlášť.

Bohužel v roce 2020 již není možné platit kartou.

(výjimky, osvobození apod. najdete na www.pluzna.cz → Obecní úřad → Vyhlášky obce → Závazná vyhláška obce Plužná č. 2/2019 o místních poplatcích“)

[top]