15 Led 2021

Svazek obcí Máchův kraj – schválený rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled 2022 – 2024 a rozpočtová opatření.

0 Comment

Dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách Svazku obcí Máchův kraj na adrese www.machuvkraj.cz – Svazek obcí – Dokumenty.

 

Oznámení k nahlédnutí – zde

[top]