17 Čvc 2020

Oznámení Svazku obcí Máchův kraj.

0 Komenářů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled 2021 – 2023, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet a závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách Svazku obcí Máchův kraj na adrese www.machuvkraj.cz

Oznámení – zde 

[nahoru]