24 Dub 2019

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE

0 Komenářů

Obec Plužná zveřejňuje svůj záměr propachtovat pozemky parcelní číslo 199, 200, 2019, 298 v katastrálním území Plužná o celkové výměře 49410 m2, druh pozemku: les.

Záměr obce – PACHT

příloha – katastrální mapa – pacht

[nahoru]