07 Pro 2016

Obecně závazná vyhláška obce Plužná č. 3 – kterou se mění OZV obce Plužná č.2/2013 o místních poplatcích

0 Komenářů
[nahoru]