20 Srp 2019

Obec Plužná rozšířila separaci odpadů o kovy, jedlé tuky a oleje.

0 Komenářů

Obec Plužná rozšířila separaci odpadu, nyní mají obyvatelé nově k dispozici dvě černé 240-ti l popelnice na plech a jednu černou 120-ti l popelnici na jedlé tuky a oleje.

Do popelnic na plech lze vkládat plechovky od nápojů, konzervy od jídla, alobal a drobný kovový odpad. Nevhazují se plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby a domácí spotřebiče.

Do popelnice na olej lze odkládat pouze olej a tuky z domácnosti v uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích. Přímo na popelnici je návod, co lze a nelze do nádoby vkládat, je umístěna na sběrném místě ve středu obce.

[nahoru]