29 Lis 2017

Muzeum Mladoboleslavska – Betlémy v muzeu

0 Komenářů

Betlémy v muzeu

Ke starým vánočním obyčejům, starším než je stavění a zdobení stromku, patří stavění jesliček se scénou narození Krista v Betlémě. Předobrazem domácích jesliček byly jesličkové skříně a oltářní reliéfy s výjevy Kristova narození, které věřící vídali v kostelích. V baroku byly podle nich zhotovovány

figury v životní velikosti, které se pak staly základem kostelních jesliček. Po josefínských reformách v polovině 18. století se od stavění kostelních betlémů upouštělo a jesličky se ve zmenšeném provedení začaly objevovat v domácnostech. Ze stavění jesliček se postupem času stal lidový obyčej a k základní scéně Ježíšova narození, do níž patřily Jezulátko, Panna Marie, sv. Josef a mudrci z východu, přidala lidová tvořivost další postavy a výjevy z reálného života.

Na výstavě, která v Muzeu Mladoboleslavska začíná 2. prosince a potrvá až do 14. ledna 2018, vám chceme ukázat betlémy z různých období, od počátku 19. století až po současnost a také předvést různorodost jejich provedení i užitých materiálů. Mimo betlémů ze sbírek mladoboleslavského muzea budou vystaveny také betlémy z Hornického muzea v Příbrami a z Městského muzea v Železném Brodě. 

Výstava bude přístupná denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

[nahoru]