03 Dub 2019

Magistrát města Mladá Boleslav – Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy podle ust. § 173 zák. č. 500/2004 Sb.

0 Komenářů
[nahoru]