23 Říj 2020

Dotazníkové šetření pro tvorbu PROGRAMU ROZVOJE OBCE PLUŽNÁ.

0 Comment

Milí spoluobčané,

naše obec aktualizuje program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a naplánovat, jakými akcemi zlepšovat život v Plužné. Program rozvoje nám umožní lépe využít našeho rozpočtu, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací. Velmi důležité je pro nás zjistit, jaká by měla naše obec být podle Vás a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v dotazníku, který se v průběhu dnešního dne dostane do vašich schránek. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci a projevený zájem.

[top]