Nařízení č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města Mladá Boleslav vydává podle § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, toto nařízení. Zobrazit →

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul.  Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech.. Zobrazit →

Dětský maškarní bál

Tímto zveme děti, rodiče a přátele na dětský maškarní bál, který se uskuteční 7. 3. 2020  od 15:00 hodin v místním hostinci U Zvoničky, děti se mohou těšit na bohatý program s odměnou.   Zobrazit →

Kalendář akcí na rok 2020

Obecní Úřad Plužná pro Vás na rok 2020 připravil tyto akce, na které jste všichni srdečně zváni. Bližší informace k plánovaným akcím budou zveřejněny na plakátech.  Zobrazit →

Prodej nosných kuřic – drůbežárna Mírovka.

Ve středu 26. února 2020 v 13:45 u autobusové zastávky bude probíhat prodej nosných kuřic drůbežárny Mírovka. Zobrazit →

Svoz nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat dne 7. 3. 2020 v čase od 8:45 do 9:00 hodin. Zobrazit →

ČEZ Distribuce, a. s. – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovoluje tímto způsobem informovat o změně stávajícího způsobu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání ZO Plužná,které se koná 17. 02. 2020 v 18:00 hodin v budově Obecního Úřadu. Zobrazit →

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody.

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody. Zobrazit →

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“. Přílohy: příloha č. 1. příloha č. 2. příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7       Zobrazit →