VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Plužná, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyzývá tímto v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadáván veřejných zakázek k podání nabídky a.. Zobrazit →

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci dne 18. 09. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin.  Zobrazit →

POZVÁNKA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLUŽNÁ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná dne 09. 09. 2019 v 19:00 hodin v budově Obecního úřadu.  Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Zobrazit →

Základní škola Bělá pod Bezdězem – Zahájení školního roku 2019/2020

Základní škola Bělá pod Bezdězem – Zahájení školního roku 2019/2020 Zahájení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 02. 09. 2019 v 7:50. Žáci se dostaví v 7:45 na nádvoří Základní školy Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110 a budou se řídit pokyny učitelů. V případě nepříznivého počasí přijdou žáci přímo do svých kmenových tříd, tzn. 1. – 3… Zobrazit →

Obec Plužná rozšířila separaci odpadů o kovy, jedlé tuky a oleje.

Obec Plužná rozšířila separaci odpadu, nyní mají obyvatelé nově k dispozici dvě černé 240-ti l popelnice na plech a jednu černou 120-ti l popelnici na jedlé tuky a oleje. Do popelnic na plech lze vkládat plechovky od nápojů, konzervy od jídla, alobal a drobný kovový odpad. Nevhazují se plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,.. Zobrazit →

Výběrové řízení města Bělá pod Bezdězem – účetní správy bytů

Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení na osazení funkce REFERENT ( účetní správy bytů) FINANČNÍHO ODBORU. Zobrazit →

Výběrové řízení města Bělá pod Bezdězem – mzdová účetní

Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce REFERENT (mzdová účetní) FINANČNÍHO ODBORU. Zobrazit →

Zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích

Obec Plužná pořádá každoroční zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích, ve středu 18. 09. 2019. Pozvánka je též vyvěšena na vývěsce obce. Zobrazit →

Tradice – zvonění v naší obci

Zvonění – tradice, která přetrvává již několik let a stále je tu s námi….. Zobrazit →