Očkování psů 11.6. 2017

Očkování psů se uskuteční v neděli 11. června 2017 od 11.00 hod  před budovou obecního úřadu v Plužné. Očkování bude provádět MVDr. Moravská Nezapomeňte s sebou přinést očkovací průkazy psa   read more →

Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2016

Zaverecny_ucet_2016_DSO_Machuv_kraj_-_navrh read more →

Čištění komínů 2017

Čištění komínů 2017 read more →

Závěrečný účet obce Plužná 2016

zaverecny_ucet_2016_Pluzna Příloha k účetní závěrce Plužná 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plužná za rok 2016 read more →

Pozvánka na veřejnou schůzi dne 24.4.2017

1. pozvánka schůze 24.4.2017 web read more →

Oznámení – Svazek obcí Máchův kraj

Oznameni_o_shvaleni_2017 Svazek obcí Máchův kraj read more →