Výzva – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle § 6 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech.. read more →

COVID-19 – NOUZOVÝ STAV V ČR

Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, v souladu s články 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, a to od 14 hodin dne 12. března 2020, na dobu.. read more →

COVID-19 – základní informace o koronaviru.

Základní informace o tomto onemocnění. Není nutné se jej obávat, ale je třeba chovat se zodpovědně a chránit sebe i své okolí. read more →

Doporučení Ministerstva zdravotnictví – COVID-19.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19. read more →

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020. read more →

Nařízení č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města Mladá Boleslav vydává podle § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, toto nařízení. read more →

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul.  Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech.. read more →

Svoz nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat dne 7. 3. 2020 v čase od 8:45 do 9:00 hodin. read more →

ČEZ Distribuce, a. s. – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovoluje tímto způsobem informovat o změně stávajícího způsobu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. read more →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání ZO Plužná,které se koná 17. 02. 2020 v 18:00 hodin v budově Obecního Úřadu. read more →