Pozvánka zasedání zastupitelstva obce Plužná

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se koná 13. 05. 2019 v 19:00 hodin v budově Obecního úřadu. Zobrazit →

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Stejně jako v letech minulých obec zajistila nabídku čištění a kontrolu spalinové cesty z pohledu požární bezpečnosti.     Zobrazit →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Finanční úřad podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., oznamuje, že ode dne 26. 04. 2019 do 27. 05. 2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796, jímž se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2019. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zobrazit →

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE

Obec Plužná zveřejňuje svůj záměr pronajmout objekt čp. 2 v obci Plužná. Záměr obce – PRONÁJEM příloha – katastrální mapa – pronájem Zobrazit →

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE

Obec Plužná zveřejňuje svůj záměr propachtovat pozemky parcelní číslo 199, 200, 2019, 298 v katastrálním území Plužná o celkové výměře 49410 m2, druh pozemku: les. Záměr obce – PACHT příloha – katastrální mapa – pacht Zobrazit →

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasedání okrskové volební komise Zobrazit →

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Zobrazit →

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 Zobrazit →