POZVÁNKA – SVAZEK OBCÍ MÁCHŮV KRAJ

Pozvánka na členskou schůzi Svazku Máchův kraj, která se bude konat v úterý 3. 12. 2019 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Doksy. Zobrazit →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků. Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 10/2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 Zobrazit →

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.  Zobrazit →

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu obce Plužná pro období 2020 – 2022 Zobrazit →

OZV č. 1/2019

OZV obce Plužná č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Plužná, kterou se zrušuje OZV č. 2/2016 ze dne 30. 12. 2016. Zobrazit →

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se koná dne 04. 11. 2019 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu.  Zobrazit →

Uzavírka komunikace III/27235

Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové provede z důvodu opravy železničního přejezdu úplnou uzavírku komunikace III/27235. Zobrazit →

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového kontejneru

Svoz nebezpečného odpadu  bude v naší obci prováděn firmou Compag Mladá Boleslav s.r.o. dne 30. 11. 2019 v 9:00 hodin u autobusové zastávky. Od 29. 11. – 1. 12. 2019 bude ve spodní části obce u hřiště umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.  Zobrazit →

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Plužná 2020 -2022 Zobrazit →