Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“. Přílohy: příloha č. 1. příloha č. 2. příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7       Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se bude konat 27. ledna 2020 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu.      Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 12/2019

Rozpočtové opatření č. 12 / 2019 Zobrazit →

Úhrada místních poplatků v roce 2020

Úhrada místních poplatků v roce 2020 Místní poplatek za svoz odpadu ……………… 500,- Kč za osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu či vlastnící stavbu k bydlení či rekreaci Místní poplatek za psa…………   100,- Kč za psa chovaného v domě                                        .. Zobrazit →

Rozpočet obce Plužná v paragrafech pro rok 2020

Rozpočet obce Plužná v paragrafech pro rok 2020. Zobrazit →

Svazek obcí Máchův kraj – Oznámení

Svazek obcí Máchův kraj – Oznámení. Zobrazit →

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, vč. zadávací dokumentace – ,,Zpracování Územního plánu Plužná“.

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“.  Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Zobrazit →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve.. Zobrazit →

Obecně závazná vyhláška obce Plužná č. 2/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Plužná č. 2/2019 o místních poplatcích. Zobrazit →

NÁVRH ROZPOČTU DLE PARAGRAFŮ NA ROK 2020

OBEC PLUŽNÁ – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 DLE PARAGRAFŮ Zobrazit →