Doporučení Ministerstva zdravotnictví – COVID-19.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19. Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020. Zobrazit →

Nařízení č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města Mladá Boleslav vydává podle § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, toto nařízení. Zobrazit →

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul.  Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech.. Zobrazit →

Svoz nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat dne 7. 3. 2020 v čase od 8:45 do 9:00 hodin. Zobrazit →

ČEZ Distribuce, a. s. – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovoluje tímto způsobem informovat o změně stávajícího způsobu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání ZO Plužná,které se koná 17. 02. 2020 v 18:00 hodin v budově Obecního Úřadu. Zobrazit →

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody.

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody. Zobrazit →

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“. Přílohy: příloha č. 1. příloha č. 2. příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7       Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se bude konat 27. ledna 2020 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu.      Zobrazit →