VÝZVA – podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

VÝZVA – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá tímto vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti.  Zobrazit →

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Plužná, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyzývá tímto v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadáván veřejných zakázek k podání nabídky a.. Zobrazit →

POZVÁNKA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLUŽNÁ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná dne 09. 09. 2019 v 19:00 hodin v budově Obecního úřadu.  Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Zobrazit →

Výběrové řízení města Bělá pod Bezdězem – účetní správy bytů

Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení na osazení funkce REFERENT ( účetní správy bytů) FINANČNÍHO ODBORU. Zobrazit →

Výběrové řízení města Bělá pod Bezdězem – mzdová účetní

Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce REFERENT (mzdová účetní) FINANČNÍHO ODBORU. Zobrazit →

Pozvánka na zasedání ZO Plužná

Pozvánka zasedání ZO Plužná – 12. 08. 2019 v budově obecního úřadu.  Zobrazit →

Výběrové řízení – Město Bělá pod Bezdězem

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice REFERENT ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Zobrazit →