Zahájení školního roku ZŠ Bělá pod Bezdězem 2020/2021.

V souladu s kompetencemi danými řediteli školy dle § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace na 01. 09. až 03. 09. 2020 ředitelské volno z organizačních důvodů.V budově školy Tyršova 20 bude probíhat přesun školní.. read more →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná dne 6. srpna 2020 v 16:30 hod. v budově Obecního úřadu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná dne 6. srpna 2020 v 16:30 hod. v budově Obecního úřadu. Pozvánka – zde read more →

Výběrové řízení – Městys Bezno

V E Ř E J N Á   V Ý Z V A Městys Bezno, jako územně samosprávný celek, v souladu s ustanovením § 6 zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa zaměstnance – úředníka územního.. read more →

Změna úředních hodin OÚ Plužná.

Obecní úřad Plužná mění dobu úředních hodin, celoročně bude úřad pro veřejnost otevřen každé pondělí od 18:00 do 20:00 hodin. V případě potřeby vyřízení Vašeho požadavku mimo tyto úřední hodiny volejte na tel. 714 186 488.   V souvislosti s letním obdobím a z důvodu čerpání dovolené bude OÚ Plužná v době od 27. července do 7… read more →

Oznámení Svazku obcí Máchův kraj.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled 2021 – 2023, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet a závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou v elektronické podobě.. read more →

Rozpočtové opatření č. 5/2020.

Rozpočtové opatření č.5/2020 – ZDE read more →

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu – VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ZÓNY AKTIVNÍHO ODPOČINKU A OBNOVA STÁVAJÍCÍHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu – VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ZÓNY AKTIVNÍHO ODPOČINKU A OBNOVA STÁVAJÍCÍHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – ZDE Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č. 2/ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č. 3/ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  – Položkový rozpočet   read more →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 13. července 2020 od 19:00 hodin v budově místního OÚ Plužná. read more →

Závěrečný účet obce Plužná za rok 2019.

Závěrečný účet obce Plužná za rok 2019. read more →

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLUŽNÁ.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se uskuteční dne 22. června 2020 v 18:00 hodin v budově OÚ, program k nahlédnutí – ZDE read more →