ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Obec Plužná ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 54.  Příloha – mapa read more →

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020. read more →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územního plánu Plužná – možnost uplatnění písemných připomínek.

Obecní úřad Plužná oznamuje v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona možnost uplatnění písemných připomínek k návrhu  Územního plánu Plužná v termínu od 30. 11. 2020 do 15. 1. 2021 (včetně) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –zde read more →

Výsledné shrnutí dotazníkového šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Plužná 2020 – 2027.

Výsledné shrnutí dotazníkového šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Plužná – ZDE. Na podzim 2020 proběhlo dotazníkové šetření pro obyvatele obce, zaměřené na hodnocení kvality života v Plužné. Tohoto šetření se zúčastnilo 61 respondentů, z toho 32 žen a 29 mužů. Největší zastoupení účastníků bylo z věkové kategorie 30-49 let, jednalo se o 32 respondentů,.. read more →

Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj.

Pozvánka na členskou schůzi Svazku obcí Máchův kraj, která se koná v úterý 15.12.2020, od 9:00 hod., na MěÚ Doksy. Pozvánka read more →

Iniciativa Nové Boleslavsko spustila průzkum veřejného mínění.

Iniciativa Nové Boleslavsko spustila průzkum veřejného mínění, díky němuž se mohou občané Mladoboleslavska spolupodílet na dalším regionálním rozvoji – ZDE   Otázky se týkají oblastí, jako je dopravní bezpečnost, vzdělávání, veřejný prostor, kvalita zdravotních a sociálních služeb nebo hodnocení dopadů epidemie koronaviru. Výsledky průzkumu, jehož vyplnění zabere maximálně pět minut, budou známy v polovině března 2021… read more →

Návrh rozpočtu obce Plužná na rok 2021

Návrh rozpočtu obce Plužná na rok 2021. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 10. 2020        read more →

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Plužná 2021 – 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Plužná 2021 – 2023 read more →