VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Zobrazit →

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. – reklamace poškození nádob

Vyjádření společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. k možné reklamaci poškozených nádob. Zobrazit →

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLUŽNÁ

Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce Plužná dne 14. 10. 2019 v 19:00 hodin v budově místního OÚ. Zobrazit →

Výběrové řízení – REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Výběrové řízení MĚSTSKÉHO ÚŘADU BĚLÁ POD BEZDĚZEM na obsazení pracovní pozice REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU.  Zobrazit →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území.  Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Zobrazit →

ČEZ Distribuce, a. s. – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

ČEZ Distribuce, a. s. tímto upozorněním vyzývá vlastníky a uživatelé nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.    Zobrazit →

VÝZVA – podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

VÝZVA – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá tímto vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti.  Zobrazit →

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Plužná, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyzývá tímto v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadáván veřejných zakázek k podání nabídky a.. Zobrazit →