Svoz nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat dne 7. 3. 2020 v čase od 8:45 do 9:00 hodin. Zobrazit →

ČEZ Distribuce, a. s. – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovoluje tímto způsobem informovat o změně stávajícího způsobu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání ZO Plužná,které se koná 17. 02. 2020 v 18:00 hodin v budově Obecního Úřadu. Zobrazit →

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody.

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a. s. – Informace o kvalitě vody. Zobrazit →

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“. Přílohy: příloha č. 1. příloha č. 2. příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7       Zobrazit →

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Plužná, které se bude konat 27. ledna 2020 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu.      Zobrazit →

Úhrada místních poplatků v roce 2020

Úhrada místních poplatků v roce 2020 Místní poplatek za svoz odpadu ……………… 500,- Kč za osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu či vlastnící stavbu k bydlení či rekreaci Místní poplatek za psa…………   100,- Kč za psa chovaného v domě                                        .. Zobrazit →

Rozpočet obce Plužná v paragrafech pro rok 2020

Rozpočet obce Plužná v paragrafech pro rok 2020. Zobrazit →

Svazek obcí Máchův kraj – Oznámení

Svazek obcí Máchův kraj – Oznámení. Zobrazit →

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, vč. zadávací dokumentace – ,,Zpracování Územního plánu Plužná“.

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Zpracování Územního plánu Plužná“.  Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Zobrazit →