Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020. Zobrazit →

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí o pověření výkonem činnosti odborného lesního hodpodáře. Zobrazit →

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Plužná, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyzývá tímto v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k ust. § 6 zákona o zadáván veřejných zakázek k podání nabídky a.. Zobrazit →

Volné pracovní pozice

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí. Volné pracovní pozice Zobrazit →

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 Zobrazit →

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný-účet-obce-Plužná-za-rok-2013 Zobrazit →

Smlouva o dílo – přístavba domu čp. 64 – majitel obec Plužná

Smlouva o dílo – přístavba domu čp. 64 – majitel obec Plužná Zobrazit →