Záměr pronájmu objektu čp. – prodejna potravin

Záměr pronájmu prodejny potravin čp. 2 k.ú Plužná 2018 Zobrazit →

Oznámení ČEZ distribuce – výstraha

Z důvodu velmi silného větru, před kterým varovala výstraha ČHMÚ, může dnes odpoledne, dle informace ČEZ distribuce, dojit k ohrožení zranitelného vedení vysokého a nízkého napětí a může docházet k velkému počtu poruch a tím pádem bezproudí u velkého počtu odběrných míst. Zobrazit →