MAŠKARNÍ BÁL

Všichni jste tímto zváni na maškarní bál obce Plužná, který se uskuteční 7. 3. 2020 od 20:00 hodin v Hostinci U Zvoničky. Přijďte se pobavit a strávit příjemný večer.  read more →

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul.  Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech.. read more →

Dětský maškarní bál

Tímto zveme děti, rodiče a přátele na dětský maškarní bál, který se uskuteční 7. 3. 2020  od 15:00 hodin v místním hostinci U Zvoničky, děti se mohou těšit na bohatý program s odměnou.   read more →

Kalendář akcí na rok 2020

Obecní Úřad Plužná pro Vás na rok 2020 připravil tyto akce, na které jste všichni srdečně zváni. Bližší informace k plánovaným akcím budou zveřejněny na plakátech.  read more →

Prodej nosných kuřic – drůbežárna Mírovka.

Ve středu 26. února 2020 v 13:45 u autobusové zastávky bude probíhat prodej nosných kuřic drůbežárny Mírovka. read more →

Svoz nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat dne 7. 3. 2020 v čase od 8:45 do 9:00 hodin. read more →

ČEZ Distribuce, a. s. – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovoluje tímto způsobem informovat o změně stávajícího způsobu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny. read more →

Úřední hodiny OÚ Plužná během vánočních svátků.

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2020 a děkujeme za podporu v roce uplynulém.     read more →

PLUŽENSKÁ HUBERTSKÁ ZÁBAVA

Myslivecký spolek Plužná Vás tímto zve na tradiční každoroční Hubertskou zábavu, která se koná 14. 12. 2019 od 19:30 hodin v Hostinci U Zvoničky. Tentýž den od 12:00 hodin můžete do Hostince zavítat na zvěřinové hody. read more →

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Obecní úřad Vás srdečně zve na vánoční rozsvícení stromečku, které se uskuteční 30. 11. 2019 v 17:00 hodin před budovou OÚ. read more →