Navýšení ceny výkupu železa.

 Kovošrot  Katusice  upozorňuje občany  na  aktuální navýšení  ceny  výkupu  železného  šrotu,  cena  za  kg  vykoupeného  železa  se  pohybuje  v rozmezí  od  5,- do  6,- Kč. read more →

Úhrada místních poplatků v roce 2021

Místní poplatek za svoz odpadu .. 500,- Kč za osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu či vlastnící stavbu k bydlení či rekreaci Místní poplatek za psa…………….100,- Kč za psa chovaného v domě                                                    .. read more →

Novoročenka PF 2021

Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.  PF 2021 – zde   read more →

Rozsvícení vánočního stromku – 29.11.2020

Vážení občané, tradiční rozsvícení vánočního stromku a dřevěného betlému proběhne první adventní neděli 29. listopadu 2020 v 17:00 hodin za doprovodu vánočních koled, které budou znít místním rozhlasem. Kvůli nepříznivé epidemické situaci bude slavnostní rozsvícení probíhat bez doprovodného programu a účasti nás všech. Věříme, že i touto cestou Vám dopřejeme příjemnou atmosféru blížících se vánoc.  read more →

Za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo zrealizovat a dokončit projekt ,,Vybudování nové zóny aktivního odpočinku a obnova stávajícího dětského hřiště“.

        Projekt „Vybudování nové zóny aktivního odpočinku a obnova stávajícího dětského hřiště“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Z důvodu velmi špatného a nevyhovujícího stavu dětského hřiště se zastupitelstvo obce rozhodlo k jeho opravě a vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy. Dne 31. 10. 2020.. read more →

Dotazníkové šetření pro tvorbu PROGRAMU ROZVOJE OBCE PLUŽNÁ.

Milí spoluobčané, naše obec aktualizuje program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a naplánovat, jakými akcemi zlepšovat život v Plužné. Program rozvoje nám umožní lépe využít našeho rozpočtu, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací. Velmi důležité je pro nás zjistit, jaká by měla naše obec být podle Vás a co pro to.. read more →

Umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad.

Od čtvrtka 29. října do pondělí 2. listopadu 2020 bude podél místní komunikace nad koupalištěm umístěn velkoobjemový kontejner na bio odpad. Do tohoto kontejneru lze vhazovat trávu, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, rostliny a keře. Dále je možné pouze do tohoto kontejneru vhazovat i větve, které musí být rozřezané na max. délku 50 cm… read more →

Prodej brambor na uskladnění

Pan Leoš Miler z Čisté zahájil prodej brambor na uskladnění, bližší info k odrůdě a ceně naleznete – zde read more →

Klub historických vozidel Mladá Boleslav

Klub historických vozidel Mladá Boleslav a město Mladá Boleslav pořádají  MEZINÁRODNÍ RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL. Seznam přihlášených posádek a harmonogram průjezdu obcemi naleznete –  ZDE Obcí Plužná bude projíždět 4 etapa 12. září 2020 v 8:45 hod. read more →

Pozvání na tradiční posezení s důchodci.

Obecní úřad zve místní důchodce a jejich partnery na každoroční společné setkání, které se uskuteční na OÚ dne 11. září 2020 od 18:00 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Dirur band. Těšit se můžete na večerní vystoupení, kronikáře a zámeckou kuchyni, všichni jste tímto srdečně zváni. Obecní úřad oznamuje, že výše uvedená akce posezení.. read more →