Zastupitelstvo obce

Starosta: Radek Hromčík
Místostarosta: Petr Umáčený

Členové zastupitelstva, které má 7 členů:

Radek Hromčík
Petr Umáčený
Jan Rejzek
Lubomír Blecha
Kateřina Macounová
Ing. Jiří Pešout
Kamila  Mensingerová

 

Složení výborů :

Kontrolní výbor: předseda Jan Rejzek
členové: Bohumil Špringl, Ing. Jiří Pešout

Finanční výbor: předseda Kateřina Macounová
členové: Kamil Mensingerová,Lubomír Blecha

Zaměstnanci úřadu:

Miroslava Řezáčová – účetní
Pavlína Umáčená – uklízečka